Klinik for Fodterapi

www.fodterapeuter-odense.dk

Fodterapi i eget hjem

      

Statsautoriseret fodterapeut

v/Birgit Vistisen

En statsaut. fodterapeut har halvanden års intensiv uddannelse bag sig. En fodplejer har ikke nødvendigvis nogen uddannelse i fodpleje - eller fødder i det hele taget. Fodterapeuter er desuden autoriserede af Sundhedsstyrelsen og skal til enhver tid kunne dokumentere, at både kvalitet og hygiejne er i orden.      

 

Både statsaut. fodterapeuter og fodplejere må drive erhverv i Danmark. Og de må i juridisk forstand udføre det samme arbejde på trods af, at der er meget store forskelle i uddannelsesniveau. For at blive statsaut. fodterapeut skal man studere fuldtids halvandet år, mens fodplejere ikke behøver nogen form for formel uddannelse.

 

Forskellen i uddannelsesniveau betyder, at de to grupper har vidt forskellige kvalifikationer og kompetencer. Statsaut. fodterapeuter bliver bl.a. undervist intensivt i hele det teoretiske grundlag for udøvelsen af faget. Under hele uddannelsesforløbet foregår der en omfattende klinisk uddannelse, hvor de studerende undervises i - og arbejder med - behandlingskrævende patienter og konfronteres således med de fleste behandlingssituationer, de senere må møde under udøvelsen af deres erhverv. Når det gælder fodplejere, har patienten ikke samme garanti for, at fodplejeren har tilegnet sig disse kompetencer, ja man kan sågar blive "uddannet" fodplejer via Internettet.

 

Prisen afspejler kvaliteten

Behandlingen hos statsaut. fodterapeuter ligger selvsagt i et højere prisleje end hos fodplejere. Det skal ses i lyset af, at statsaut. fodterapeuter er bedre uddannet, og behandlingen derfor også er af en højere kvalitet. Desuden er den statsaut. fodterapeuts omkostninger større, fordi de - i modsætning til fodplejerne - skal kvalitetssikre klinikkerne og opfylde kravene fra sundhedsmyndighederne. Statsaut. fodterapeuter er nemlig i modsætning til fodplejere underlagt "Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed". De fleste kommuner skelner i dag ikke mellem fodplejere og statsaut. fodterapeuter, når de yder helbredstillæg på 85 pct. til fodbehandling til pensionister. Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter kæmper for, at kommunen sondrer mellem de to erhvervsgrupper, fordi de har forskellig uddannelsesmæssig baggrund og dermed forskelligt kompetenceniveau.

 

Blåstempling giver klagemuligheder

Statsaut. fodterapeuters uddannelse er blåstemplet af Sundhedsstyrelsen og fodterapeuter er dermed omfattet af sundhedsvæsenets patientklagenævn. Det betyder, at patienten har mulighed for at klage over fodbehandlingen, hvis noget skulle gå galt. Har patienten derimod besøgt en fodplejer, kan der ikke klages over behandlingen, idet fodplejernes "uddannelse" ikke er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Bliver en borger fejlbehandlet af en fodplejer, står han eller hun derfor uden klage- og erstatningsmuligheder - medmindre borgeren indleder et civilt søgsmål i retssystemet.

 

Den bedste garanti for at få en korrekt fodbehandling er således at opsøge en statsautoriseret fodterapeut. Vi er over 1.400 fodterapeuter i hele landet og er nemme at genkende på det ovale blå eller sorte logo, hvor der står "Statsautoriseret fodterapeut". Desuden bærer vores klinikker som regel titlen "Klinik for Fodterapi".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden

60 73 81 10

Fodterapeut eller fodplejer - få øje på forskellen.